Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Celem Polityki prywatności jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych, w tym wyjaśnienie zasady oraz celów pozyskiwania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej „RODO”, oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

 

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE

Administrator danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego Muji.com.pl są przetwarzane przez Nap Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (03-008) przy ul. Dynamicznej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233111, NIP 5242540889, REGON 140113649, kapitał zakładowy 150.000 zł, która jest Administratorem tych danych w rozumieniu RODO.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem
e-mail: e-sklep@muji.com.pl, oraz pod numerem telefonu: (+48) 502 264 081.

 

 CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które nam powierzasz, (w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) w celach zgodnych z zakresem prowadzonej działalności, zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, w tym w szczególności z RODO.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Sklepu Internetowego Muji.com.pl w następując sposób:

  1. Przeglądanie treści na stronie sklepu internetowego:

Jeżeli przeglądasz treści na stronie Sklepu Internetowego Muji.com.pl, i nie założyłeś konta w sklepie internetowym, Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w jednym albo w kilku wskazanych niżej celach, w zależności od sposobu korzystania z naszej strony internetowej:

1)      w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści zamieszczonych w sklepie internetowym oraz udostępniania Ci formularza kontaktowego;

2)      w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji konta w Sklepie Internetowym Muji.com.pl;

3)      w celu obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania.

W przypadku wskazanych wyżej celów przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.

4)      w celu analizy Twoich zachowań, aktywności i preferencji, aby poprawić jakość oraz adekwatność stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

5)      w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, w związku z ochroną praw przysługujących Administratorowi;

6)      w celach marketingowych Administratora oraz współpracujących z nim partnerów, w szczególności w związku z przedstawianiem produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Muji.com.pl oraz jego partnerów, a także proponowanych promocji.

W przypadku wskazanych wyżej celów przetwarzanie Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, który polega na: poprawie jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług przez Sklep Internetowy Muji.com.pl, ochronie praw Administratora, prezentowaniu na stronie sklepu internetowego treści marketingowych.

Twoja aktywność w sklepie internetowym, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Informacje zebrane w logach są przetwarzane są związku ze świadczeniem usług przez Administratora oraz w celach technicznych. Dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

  1. Rejestracja konta w sklepie internetowym:

Jeżeli zakładasz konto w Sklepie Internetowym Muji.com.pl, jesteś proszony o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Podanie danych niezbędnych do rejestracji konta w sklepie internetowym (takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło) jest dobrowolne, jednak konieczne do założenia i obsługi konta (niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości założenia konta w sklepie internetowym). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora we wskazanych niżej celach, w zależności od sposobu korzystania z naszej strony internetowej:

1)      w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w sklepie internetowym. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając konto i akceptując politykę prywatności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2)      w celu analizy Twoich zachowań, aktywności i preferencji. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, który polega na prowadzeniu analiz Twoich zachowań oraz aktywności i preferencji, aby poprawić jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3)      w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, w związku z ochroną praw przysługujących Administratorowi. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, który polega na ochronie praw Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4)      w celach marketingowych Administratora oraz współpracujących z nim partnerów, w szczególności w związku z przedstawianiem produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Muji.com.pl oraz jego partnerów, a także proponowanych promocji. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, który polega na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego treści marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  1. Realizacja zamówienia:

Jeżeli składasz zamówienie (oferty zakupu towaru) Sklepie Internetowym Muji.com.pl, jesteś proszony o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (takich jak – w zależności od tego czy składasz zamówienie poprzez zarejestrowane konto bądź bez rejestracji: imię i nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu). Podanie danych oznaczonych, jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez Ciebie towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.

Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie internetowym przetwarzane są w poniższych celach:

1)      w celu realizacji złożonego zamówienia. W tym przypadku, w zakresie danych obowiązkowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawarłeś w związku ze złożeniem zamówienia w sklepie internetowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W zakresie danych podanych fakultatywnie, przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO;

2)      w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. W tym przypadku, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3)      w celu analizy Twoich zachowań, aktywności i preferencji. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, który polega na prowadzeniu analiz Twoich zachowań oraz aktywności i preferencji, aby poprawić jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4)      w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, w związku z ochroną praw przysługujących Administratorowi. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, który polega na ochronie praw Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  1. Korzystanie z formularza kontaktowego:

Jeżeli korzystasz z formularza kontaktowego, w celu zadania nam pytania, wymagane jest abyś podał nam Twój adres poczty elektronicznej, który może stanowić daną osobową. Podanie adresu poczty elektronicznej jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.

Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w następujących celach:

1)      w celu ustalenia nadawcy oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawierasz w związku z przesłanym do nas zapytaniem na formularzu kontaktowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2)      w celu analizy Twoich zachowań, aktywności i preferencji. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, który polega na prowadzeniu analiz Twoich zachowań oraz aktywności i preferencji, aby poprawić jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  1. Cele marketingowe:

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych. Działania te mogą polegać na:

1)      wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji. Przetwarzanie danych osobowych następuje w celach marketingowych Administratora oraz współpracujących z nim partnerów, w szczególności w związku z przedstawianiem produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Muji.com.pl oraz jego partnerów, a także proponowanych promocji. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, który polega na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego treści marketingowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2)      wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z przedstawianiem Ci oferty handlowej, dotyczącej produktów oferowanych w Sklepie Internetowym Muji.com.pl oraz jego partnerów reklamy, dopasowanej do Twoich preferencji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana;

3)      kierowaniu do Ciebie powiadomień na adres poczty elektronicznej o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (newsletter).

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu przesyłania takich informacji, w tym o ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług współpracujących z nami partnerów. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda na przesyłanie informacji marketingowej za pośrednictwem poczty elektronicznej innych środków komunikacji elektronicznej (marketing bezpośredni). W tym przypadku masz prawo do wycofania zgody na marketing bezpośredni, w każdym czasie. Masz również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba, że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Dokonując tego rodzaju profilowania Administrator nie stosuje jednak profilowania wywołującego wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływającego.

 

CZAS PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny na osiągnięcie wskazanego celu przetwarzania. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w części „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”, np. obowiązywania umowy, do momentu skorzystania przez Ciebie z uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zakończenia świadczenia na Twoją rzecz usługi newslettera, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Twoich danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

Jako osobie, której dane są przetwarzane, przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji Twojego prawa, na Twoje żądanie, Administrator przekaże Ci informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

W ramach realizacji powyższego prawa Administrator przekaże Ci kopię dotyczących Ciebie, przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”).

Prawo do sprostowania danych osobowych.  W celu realizacji Twojego prawa, na Twoje żądanie, Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

Prawo do usunięcia danych osobowych. Możesz żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych W celu realizacji Twojego prawa, na Twoje żądanie, Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

Prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji Twojego prawa, na Twoje żądanie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dostarczone przez Ciebie, Twoje dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt. Dane osobowe mogą być również przesłanie innemu podmiotowi, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.  Możesz w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora. Możesz w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

 

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej możesz złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Dynamiczna 10 (03-008Warszawa) lub poprzez wiadomość e-mail na adres e-sklep@muji.com.pl. Realizacja opisanych wyżej praw możliwa jest również poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka aktywnego na Twoim koncie Klienta w Sklepie Internetowym Muji.com.pl.

Wniosek powinien możliwie precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności, kto składa wniosek, z którego uprawnienia z opisanych powyżej chcesz skorzystać, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści Twojego żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na adres poczty elektronicznej, z której został wysłany wniosek, lub listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania przez Administratora. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, wedle własnego uznania.

Jeżeli chcesz wycofać zgodę na przetwarzanie  Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w następujący sposób:

  1. wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres e-sklep@muji.com.pl
  2. zaznaczyć odpowiednie okienko aktywne na Twoim koncie Klienta w Sklepie Internetowym Muji.com.pl.
  3. kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH:

Twoje dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Nap Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

- poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

- uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

- adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,

- dokładne i aktualne,

- nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,

- przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

- bezpiecznie przechowywane,

- nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

- ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

- wylogowaniu się ze strony empik.com po zakończonej sesji (zakończonych zakupach, sprawdzaniu statusu zamówienia itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony Muji.com.pl. Wylogowanie ze strony Muji.com.pl nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

- zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

- korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

- korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego Muji.com.pl wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;

- jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego Muji.com.pl za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

 

 

INFORMACJE TECHNICZNE:

Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego Muji.com.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego Muji.com.pl, tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego Muji.com.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

 

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

 

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego Muji.com.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego Muji.com.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego Muji.com.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a.) Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego Muji.com.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;

b.) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c.) Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;

d.) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;

f.) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem.

 

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

 

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

 

 

Pozostałe informacje techniczne

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie.

 

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.sklep.muji.com.pl w zakładce "Polityka prywatności"

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych oraz ich przepisy wykonawcze

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.